• ban pha gia
 •   Theo Anh/Chị, sử dụng loại nhựa đường nào để công trình xây dựng cầu đường có chất lượng cao, bền vững ở mọi điều kiện thời tiết và thích hợp với tất cả các vùng miền tại Việt Nam?
  Nhựa đường 60/70 Shell Singapore
   
  910 (75,96 %)
  Nhựa đường Petrolimex
   
  185 (15,44 %)
  Nhựa đường Iran
   
  84 (7,01 %)
  Các loại nhựa đường khác.
   
  19 (1,59 %)

  Kết quả : 1198