• ban pha gia
 •   Theo Anh/Chị, sử dụng loại nhựa đường nào để công trình xây dựng cầu đường có chất lượng cao, bền vững ở mọi điều kiện thời tiết và thích hợp với tất cả các vùng miền tại Việt Nam?
  Nhựa đường 60/70 Shell Singapore
   
  831 (75,00 %)
  Nhựa đường Petrolimex
   
  180 (16,25 %)
  Nhựa đường Iran
   
  80 (7,22 %)
  Các loại nhựa đường khác.
   
  17 (1,53 %)

  Kết quả : 1108