CÔNG TY TNHH TM-SX-DV TÍN THỊNH

Địa chỉ: 102H Nguyễn Xuân Khoát - P. Tân Thành - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 62678195 - Fax: 028 62679843
Website: tinthinh.vn Email: nhuaduong@tinthinh.vn

Chào mừng Quý Khách đến với nhuaduong.com website của nhà phân phối nhựa đường chuyên nghiệp tại Việt Nam

Tin Tức

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nhựa đường

Ngày đăng: 31/03/2016 10:46

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3190/BGTVT-KHCN                                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát chất lượng nhựa đường

sử dụng cho công trình giao thông.

 

                                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Viện Khoa học và Công Nghệ GTVT;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Nhà đầu tư dự án BOT, BT;

- Các Ban QLDA thuộc Bộ;

- Các Tổng công ty, công ty: Cienco l, Cienco4, Cienco 6, Cienco 8, Thăng Long, CIPM Cửu Long, VEC, VIDIFI, TEDI, TEDI South.

          Trong thời gian gần đây, Bộ Giao thông vận tải nhận được thông tin về hiện tượng một số đơn vị bán hàng và nhà nhập khẩu Việt Nam giả mạo nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trên các chứng từ, giả mạo quy cách đóng gói đối với vật liệu nhựa đường phuy có độ kim lún 60/70.

          Để đảm bảo chất lượng hạng mục công trình giao thông có sử dụng vật liệu nhựa đường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi sử dụng vật liệu nhựa đường phải chú ý thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 27/7/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông.

          Bộ Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:          

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);                                                                                                                              TL. BỘ TRƯỞNG

- Các Thứ trưởng (để b/c);                                                                                                          VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN

- Vụ Pháp chế:

- Thanh tra Bộ;

- Cục QLXD và CL CTGT;

- Lưu VT, KHCN.                                                                                                                                         Hoàng Hà            

 

 

===================================================================================================

 

 

 

 

 

Bài viết khác: